Nieuws

Taken en bevoegdheden bewindvoerder

Een bewindvoerder behartigt iemands financiële belangen. Kort na zijn benoeming maakt een bewindvoerder een beschrijving van alle goederen die onder het bewind vallen. Zijn hoofdtaak is vervolgens het beheren van alles wat onder bewind is gesteld. Bovendien moet hij er de administratie over voeren.
Ook moet de bewindvoerder ervoor zorgen dat de inkomsten van degene voor wie het bewind geldt in de eerste plaats worden gebruikt voor zijn levensonderhoud.

Wat doen wij bij een aanvraag van onder bewindstelling?
Het liefst begeleiden wij rechthebbende (cliënt) bij de aanvraag van een verzoek tot onder bewindstelling. Vooral omdat we dan in overleg kunnen vaststellen wat voor de cliënt belangrijk is. Wat belangrijk is leggen we vast in een plan van aanpak. Dit plan wordt, na goedkeuring door de cliënt, gelijktijdig met de aanvraag verzonden naar de kantonrechter. 

Wat zijn de werkzaamheden na benoeming tot bewindvoerder?
Naast eenmalige werkzaamheden bij aanvang van het bewind zijn er periodiek terugkerende werkzaamheden tijdens het bewind. In grote lijnen komt het neer op de volgende activiteiten:

 • openen van een beheerrekening voor de inkomsten en uitgaven
 • openen van een leefgeldrekening
 • kenbaar maken van bewind aan alle belanghebbenden en instanties
 • aanvragen van voorzieningen ter verhoging van het inkomen, zoals (bijzondere) bijstand en toeslagen
 • aanvragen van kwijtscheldingen, indien van toepassing
 • afhandelen van de post
 • op tijd betalen van de vaste lasten, voor zover dit op basis van het inkomen mogelijk is
 • afsluiten van verzekeringen; beoordelen van contracten
 • de belastingaangifte (box 1)
 • afspraken maken (betalingsregelingen) voor schulden
 • een aanvraag schuldhulpverlening als de schulden te hoog zijn
 • regelmatig contact houden met de belanghebbenden
 • advies bij omgaan met geld en regels
 • rekening en verantwoording aan de kantonrechter

Belangrijk is dat er na benoeming een stabiele basis ontstaat die meer rust geeft. De rechthebbende (cliënt) heeft inzicht in de maandelijkse inkomsten en uitgaven. In geval van schulden is duidelijk welke betalingsregelingen er zijn getroffen. Je raakt vertrouwd met de nieuwe situatie.

Machtiging
Als bewindvoerder mogen wij niet beslissen over goederen die onder het bewind vallen (verkopen). Daarvoor is toestemming nodig van degene die onder bewind is gesteld. Dat geldt ook voor het sluiten van een lening of het treffen van een schikking over een geldvordering. Wil de rechthebbende daarvoor geen toestemming geven, dan kan de bewindvoerder de kantonrechter om toestemming vragen.

Over ons

Met zorg en toewijding willen wij als bewindvoerder bescherming bieden aan mensen met een beperking, en aan mensen die het overzicht over hun financien kwijt zijn.
Als organisatie willen wij transparant zijn en zelfredzaamheid bevorderen.

Contact

HRS bewindvoering
Postbus 352
5340AJ Oss

Telefoon: 0412 857782

E-mail: info@hrsbewindvoering.nl