Nieuws

Problematische schulden

> Minnelijke schuldregeling

> Wettelijke schuldregeling

 

Minnelijke schuldregeling

Als er sprake is van een problematische schuldsituatie kan als eerste middel een minnelijke schuldregeling worden gestart. Dit is een vrijwillige regeling voor schuldenaar en schuldeisers. Omdat het vrijwillig is zijn er geen bindende voorwaarden waarmee succes kan worden afgedwongen.
Bij een schuldregeling wordt er een inventarisatie gemaakt van de bestaande schuldeisers en de hoogte van hun vorderingen. Daarnaast worden de inkomsten en het uitgavepatroon onder de loep genomen. Op basis van de inkomsten wordt het vrij te laten bedrag (VTLB) berekend. Dit is het inkomen waar schuldeisers geen aanspraak op mogen maken. Het VTLB vormt de basis voor het op maat snijden van de uitgaven. Het inkomensdeel boven het VTLB kan worden benut voor tegemoetkoming aan de schuldeisers.
Een minnelijke schuldregeling is altijd de eerste stap. Mocht het minnelijke traject falen dan kan je een wettelijke schuldregeling aanvragen.

Ten aanzien van de uitvoering van de minnelijke schuldregeling conformeren wij ons aan de Gedragscode Schuldregeling van de Nederlandse Vereniging van Volkskrediet NVVK).

Beslagvrije voet
Vaak zie je bij een problematische schuldsituatie dat er door deurwaarders beslag op inkomen is gelegd. Als bewindvoerder letten wij er dan op dat de beslagvrije voet correct is toegepast. De beslagvrije voet is het minimum inkomen, waar deurwaarders geen beslag op mogen leggen.

 


Wettelijke schuldregeling

Als er in het minnelijk traject geen akkoord kan worden bereikt met de schuldeisers voor sanering van de schulden, dan kan je aanspraak maken op een wettelijke schuldregeling. Ook de wettelijke schuldregeling hanteert het VTLB als uitgangspunt. Het verschil is dat sanering (kwijtschelding) van de schulden via de kantonrechter kan worden afgedwongen.
Een wettelijke schuldregeling vraagt veel van de schuldenaar. Het traject duurt minimaal 3 jaar, waarbij de schuldenaar moet leven van een minimum inkomen. Verder mogen er geen nieuwe schulden worden gemaakt. Gebeurt dat wel dan duurt het minimaal 10 jaar voordat je weer in aanmerking komt voor een schuldsanering.

Over ons

Met zorg en toewijding willen wij als bewindvoerder bescherming bieden aan mensen met een beperking, en aan mensen die het overzicht over hun financien kwijt zijn.
Als organisatie willen wij transparant zijn en zelfredzaamheid bevorderen.

Contact

HRS bewindvoering
Postbus 352
5340AJ Oss

Telefoon: 0412 857782

E-mail: info@hrsbewindvoering.nl