Nieuws

Rekening en verantwoording

Bij aanvang van het bewind geeft de kantonrechter aan welke goederen onder bewind worden gesteld. Meestal betreft dit alle goederen.
Elke bewindvoerder die door de rechtbank is benoemd legt over de goederen in eerste instantie verantwoording af aan de rechthebbende (cliënt) en vervolgens aan de kantonrechter.
Is het niet mogelijk om aan de cliënt verantwoording af te leggen, dan wordt rechtstreeks verantwoording aan de kantonrechter afgelegd.

Bewind wordt meestal voor onbepaalde tijd uitgesproken. De bewindvoerder moet zich jaarlijks verantwoorden, of vaker als de kantonrechter dat eist.
Afhankelijk van de situatie wordt het bewind na ongeveer 5 jaar geëvalueerd door de rechtbank. Een rechthebbende (cliënt) kan zelf tussentijds het verzoek indienen bij de rechtbank om het bewind weer op te heffen. De rechtbank zal cliënt en bewindvoerder hierover horen en komt vervolgens met een uitspraak.

Over ons

Met zorg en toewijding willen wij als bewindvoerder bescherming bieden aan mensen met een beperking, en aan mensen die het overzicht over hun financien kwijt zijn.
Als organisatie willen wij transparant zijn en zelfredzaamheid bevorderen.

Contact

HRS bewindvoering
Postbus 352
5340AJ Oss

Telefoon: 0412 857782

E-mail: info@hrsbewindvoering.nl