Nieuws

Kwaliteitseisen bewindvoerder

Wie kan bewindvoerder zijn?
Iedereen van 18 jaar en ouder in Nederland, die zelf niet onder bescherming staat of een strafblad heeft, en niet in de schuldsanering zit of in staat van faillissement verkeert, kan bewindvoerder zijn.

Omdat beschermingsbewind (ofwel bewindvoering) ingrijpend is zijn er wettelijke regels voor beschermingsbewind vastgelegd. De rechthebbende verliest namelijk de zeggenschap over zijn eigen geld. En dat voor een langere tijd.
Een van de regels is dat de kantonrechter beslist over de toekenning van het bewind. Na een aanvraag voor beschermingsbewind moet je naar het kantongerecht voor een uitspraak.
Ten aanzien van de kwaliteitseisen maakt de wet onderscheid tussen familiaire bewindvoerders en professionele bewindvoerders. Wij zijn actief als professioneel bewindvoerder waarvoor strengere kwaliteitseisen gelden, met name op het gebied van de bedrijfsvoering.
 
Wat regelt de bewindvoerder?
Als bewindvoerder zijn wij na benoeming door de kantonrechter verantwoordelijk voor geld en goederen. De taken van de bewindvoerder bestaan uit het openen van bankrekeningen, het informeren, het bespreken en regelen van de inkomsten en uitgaven, het aanvragen van uitkeringen, (bijzondere) bijstand, en/of toeslagen, het regelen van de belastingaangifte, en het stabiliseren van schulden. Zie taken en bevoegdheden bewindvoerder voor een uitgebreidere beschrijving.
 
Kwaliteitseisen bewindvoerder
De sleutel tot kwaliteit is controle van de bewindvoerder op de juiste uitvoering van zijn taken en bevoegdheden. Op verschillende niveaus (wetgeving, overheid, branche- en beroepsverenigingen) is dit uitgebreid beschreven.
Wij zien kwaliteit als het managen van verwachtingen (niet iets beloven wat je niet waar kan maken), werken vanuit je rol (beheren van geld en goederen) en daarover regelmatig communiceren (vastleggen van afspraken, duidelijk zijn). Alles draait om het behartigen van de belangen van rechthebbenden (cliënten). Goed management en gerichte communicatie zijn daarbij cruciaal.

Kwaliteitseisen bedrijf
Elke bewindvoerder wordt geacht om jaarlijks rekening en verantwoording af te leggen over de financiële situatie van zijn klanten in de vorm van een verslag. Daarnaast moet de bereikbaarheid goed geregeld zijn, en moet er een klachtenregeling zijn (klanten moeten hun verhaal kwijt kunnen). Sinds april 2014 wordt daar strenger op gecontroleerd en is een accountantscontrole vereist.
Onze bedrijfsvisie is dat transparantie het verschil maakt. Wij geven dit o.a. vorm door belanghebbenden online toegang te verschaffen tot hun informatie.

Over ons

Met zorg en toewijding willen wij als bewindvoerder bescherming bieden aan mensen met een beperking, en aan mensen die het overzicht over hun financien kwijt zijn.
Als organisatie willen wij transparant zijn en zelfredzaamheid bevorderen.

Contact

HRS bewindvoering
Postbus 352
5340AJ Oss

E-mail: info@hrsbewindvoering.nl